• 99.08.04- Ανταλακτικο σκουπας bosch dynapower

Bosch, Lloyds, Neckermann, Privileg, Profilo, Quelle, Siemens

BSG81000/10 ergomaxx professional 1000
BSG81022/14 BOSCH ergomaxx professional 1000
BSG81030/14 ergomaxx professional compressor technology hepa
BSG81215UC/01 Beetle dual tech 11 Amps / 1300
BSG81261/14 ergomaxx professional compressor technology hepa
BSG81261/20 ergomaxx professional compressor technology hepa
BSG81265UC/01 Bosch Beetle dual tech 12 Amps / 1400
BSG81266/01 BOSCH ergomaxx professional Pro Energy compressor
BSG81266/09 BOSCH ergomaxx professional Pro Energy compressor
BSG81266/10 BOSCH ergomaxx professional Pro Energy compressor
BSG81266/14 BOSCH ergomaxx professional Pro Energy compressor
BSG81266/15 BOSCH ergomaxx professional Pro Energy compressor
BSG81266AU/10 ergomaxx professional Pro Energy compressor techno
BSG81266AU/14 ergomaxx professional Pro Energy compressor techno
BSG81266CH/09 BOSCH Pro Energy Pro Animal Hair compressor techno
BSG81266CH/10 BOSCH Pro Energy Pro Animal Hair compressor techno
BSG81266CH/14 BOSCH Pro Energy Pro Animal Hair compressor techno
BSG81296UC/03 Premium Prestige Duo 1450W / 12Amps
BSG81313UC/01 ultra 11Amps/1300W
BSG81313UC/03 ultra 11 Amps/1300W
BSG81313UC/06 ultra 11 Amps/1300W
BSG81335UC/01 Ultra Health Guard 1400W 12Amps
BSG81335UC/03 Ultra Health Guard 1400W 12Amps
BSG81360/14 BOSCH ergomaxx professional compressor technology
BSG81360UC/03 Premium electro duo H 12Amps 1400W
BSG81365UC/01 Ultra Health Guard Plus 1400W 12Amps
BSG81365UC/03 Ultra Health Guard Plus 1400W12Amps
BSG81370UC/03 Premium electro duo HC 1400W / 12 Amps
BSG81380UC/03 Premium electro duo XXL?C 12Amps/1450W
BSG81396UC/01 Ultra Platinum 1450W 12Amps
BSG81396UC/03 Ultra Platinum 1450W 12Amps
BSG81455/14 BOSCH Limited Edition compressor technology hepa
BSG81466/09 BOSCH ergomaxx professional compressor technology
BSG81466/14 BOSCH ergomaxx professional compressor technology
BSG81468/14 BOSCH TheOne compressor technology
BSG81470/15 ergomaxx professional
BSG81472/15 ergomaxx professional
BSG81474/15 ergomaxx professional
BSG81476/15 ergomaxx professional
BSG81623/01 BOSCH ergomaxx professional ProParquet3 compressor
BSG81623/09 BOSCH ergomaxx professional ProParquet3 compressor
BSG81623/10 BOSCH ergomaxx professional ProParquet3 compressor
BSG81623/14 BOSCH ergomaxx professional ProParquet3 compressor
BSG81623/15 BOSCH ergomaxx professional ProParquet3 compressor
BSG81666/01 Bosch ergomaxx professional compressor technology
BSG81666/09 Bosch ergomaxx professional compressor technology
BSG81666/10 Bosch ergomaxx professional compressor technology
BSG81666/14 Bosch ergomaxx professional compressor technology
BSG81666/15 Bosch ergomaxx professional compressor technology
BSG81800AU/01 ergomaxx 1800W
BSG81801/01 ergomaxx 1800W
BSG81810AU/01 ergomaxx 1800W
BSG81880/01 ergomaxx dual filtration technology 1800
BSG81880GB/01 ergomaxx 1800W dual filtration technolog
BSG81885/01 ergomaxx dual filtration technology 1800
BSG82000/01 ergomaxx 2000W
BSG82000GB/01 Ergomaxx hepa 2000W
BSG82001/01 ergomaxx 2000W
BSG82001IL/01 ergomaxx 2000 W
BSG82010/01 ergomaxx 2000W
BSG82010/07 ergomaxx 2000W
BSG82010/10 ergomaxx 2000W
BSG82010/14 ergomaxx 2000W
BSG82010/16 ergomaxx 2000W
BSG82012/01 ergomaxx silver edition 2000W
BSG82012/02 ergomaxx silver edition 2000W
BSG82020/04 ergomaxx hepa 2000W
BSG82020/09 ergomaxx hepa 2000W
BSG82020/10 ergomaxx hepa 2000W
BSG82022/01 Ergomaxx proparquet premium 2000W
BSG82022GB/01 ergomaxx ProParquet 2000W
BSG82030/01 ergomaxx hepa 2000W
BSG82030AU/01 ergomaxx hepa 2000W
BSG82030AU/10 ergomaxx hepa 2000W
BSG82032/04 BOSCH ergomaxx hepa plus 2000W
BSG82032/05 BOSCH ergomaxx hepa plus 2000W
BSG82040/01 ergomaxx hepa active 2000W
BSG82040/04 ergomaxx hepa active 2000W
BSG82050/01 ergomaxx hepa 2000W
BSG82050/04 ergomaxx hepa 2000W
BSG82060/01 ergomaxx hepa activ 2000W
BSG82060CH/01 ergomaxx hepa active 2000W
BSG82060CH/02 ergomaxx hapa active 2000W
BSG82070/01 ergomaxx hepa activ 2000W
BSG82077/01 Ergomaxx prohygienic hepa 2000w
BSG82077AU/01 Bosch ergomaxx Pro Hygienic hepa 2000 W
BSG82077AU/10 Bosch ergomaxx Pro Hygienic hepa 2000 W
BSG82077CH/01 Bosch ergomaxx Pro Hygienic hepa 2000 W
BSG82077CH/10 Bosch ergomaxx Pro Hygienic hepa 2000 W
BSG82090/01 ergomaxx hepa activ 2000W
BSG82090/02 ergomaxx hepa active 2000W
BSG82200GB/01 NORDKAP-BLAU
BSG82200GB/10 NORDKAP-BLAU
BSG82212/01 Bosch ergomaxx professional 2200 W
BSG82212/07 Bosch ergomaxx professional 2200 W
BSG82212/09 Bosch ergomaxx professional 2200 W
BSG82212/10 Bosch ergomaxx professional 2200 W
BSG82212/14 Bosch ergomaxx professional 2200 W
BSG82212/15 Bosch ergomaxx professional 2200 W
BSG82213/12 BOSCH ergomaxx professional 2200W
BSG82213/14 BOSCH ergomaxx professional 2200W
BSG82213/15 BOSCH ergomaxx professional 2200W
BSG82214/15 Bosch ergomaxx professional 2200 W
BSG82215/01 ergomaxx 2200 W
BSG82216/15 Bosch ergomaxx professional 2200 W
BSG82222/01 ergomaxx Pro Parquet 2200 W
BSG82230/02 Bosch ergomaxx professional Pro Hygienic hepa 2200
BSG82230/09 Bosch ergomaxx professional Pro Hygienic hepa 2200
BSG82230/10 Bosch ergomaxx professional Pro Hygienic hepa 2200
BSG82230/14 Bosch ergomaxx professional Pro Hygienic hepa 2200
BSG82230/15 Bosch ergomaxx professional Pro Hygienic hepa 2200
BSG82230CH/01 Bosch ergomaxx professional 2200W
BSG82230CH/10 Bosch ergomaxx professional 2200W
BSG82230CH/14 Bosch ergomaxx professional 2200W
BSG82230CH/15 Bosch ergomaxx professional 2200W
BSG82231/15 Bosch ergomaxx professional 2200 W
BSG82277/01 ergomaxx Pro Hygienic 2200 W
BSG82422/01 Bosch ergomaxx professional Pro Parquet hepa 2400W
BSG82422/10 Bosch ergomaxx professional Pro Parquet hepa 2400W
BSG82422/14 Bosch ergomaxx professional Pro Parquet hepa 2400W
BSG82422/15 Bosch ergomaxx professional Pro Parquet hepa 2400W
BSG82422/17 Bosch ergomaxx professional Pro Parquet hepa 2400W
BSG82422/21 Bosch ergomaxx professional Pro Parquet hepa 2400W
BSG82425/02 Bosch ergomaxx professional ProAnimal Hair 2400W
BSG82425/10 Bosch ergomaxx professional ProAnimal Hair 2400W
BSG82425/14 Bosch ergomaxx professional ProAnimal Hair 2400W
BSG82425/17 Bosch ergomaxx professional ProAnimal Hair 2400W
BSG82425/18 Bosch ergomaxx professional ProAnimal Hair 2400W
BSG82425N/18 Bosch ergomaxx professional ProAnimal Hair 2400 W
BSG82425N/23 Bosch ergomaxx professional ProAnimal Hair 2400 W
BSG82433/17 ergomaxx professional Pro Parquet hepa
BSG82433/23 ergomaxx professional Pro Parquet hepa
BSG82480/08 BOSCH ergomaxx professional bag and bagless hepa 2
BSG82480/10 BOSCH ergomaxx professional bag and bagless hepa 2
BSG82480/14 BOSCH ergomaxx professional bag and bagless hepa 2
BSG82480/15 BOSCH ergomaxx professional bag and bagless hepa 2
BSG82480/17 BOSCH ergomaxx professional bag and bagless hepa 2
BSG82480/19 BOSCH ergomaxx professional bag and bagless hepa 2
BSG82480AU/10 BOSCH ergomaxx professional bag and bagless hepa 2
BSG82480AU/14 BOSCH ergomaxx professional bag and bagless hepa 2
BSG82480AU/15 BOSCH ergomaxx professional bag and bagless hepa 2
BSG82480AU/17 BOSCH ergomaxx professional bag and bagless hepa 2
BSG82485/01 ergomaxx professional bag and bagless hepa 2400W
BSG82485/08 ergomaxx professional bag and bagless hepa 2400W
BSG82485/10 ergomaxx professional bag and bagless hepa 2400W
BSG82490/02 Bosch ergomaxx professional hepa active 2400W
BSG82490/10 Bosch ergomaxx professional hepa active 2400W
BSG82502/01 BOSCH ergomaxx professional hard floor 2500W
BSG82502/12 BOSCH ergomaxx professional hard floor 2500W
BSG82502/14 BOSCH ergomaxx professional hard floor 2500W
BSG82502/15 BOSCH ergomaxx professional hard floor 2500W
BSG82502/17 BOSCH ergomaxx professional hard floor 2500W
BSG82502/23 BOSCH ergomaxx professional hard floor 2500W
BSG82503/17 Bosch ergomaxx professional 2500 W
BSG82503/23 BOSCH ergomaxx professional hard floor 2500W
BSG82504/23 Bosch ergomaxx professional
BSG82505/23 Bosch ergomaxx professional
BSG82515/17 Bosch ergomaxx professional ProPower hepa 2500 W
BSG82515/23 Bosch ergomaxx professional ProPower hepa 2500 W
BSG82603/17 Bosch ergomaxx professional
BSG8330/14 ergomaxx professional,hepa
BSG8PRO1/02 BOSCH home Professional long-life compressor
BSG8PRO1/09 BOSCH home Professional long-life compressor
BSG8PRO1/10 BOSCH home Professional long-life compressor
BSG8PRO1/15 BOSCH home Professional long-life compressor
BSG8PRO11/02 BOSCH Home Professional long-life compressor
BSG8PRO11/09 BOSCH Home Professional long-life compressor
BSG8PRO11/10 BOSCH Home Professional long-life compressor
BSG8PRO1AU/10 BOSCH Home Professional long-life compressor
BSG8PRO1AU/15 BOSCH Home Professional long-life compressor
BSG8PRO1GB/02 BOSCH Home Professional long-life compressor
BSG8PRO1GB/09 BOSCH Home Professional long-life compressor
BSG8PRO1GB/10 BOSCH Home Professional long-life compressor
BSG8PRO1GB/15 BOSCH Home Professional long-life compressor
BSG8PRO1GB/22 BOSCH Home Professional long-life compressor
VC8C1600/14 Constructa energy compressor technology hepa
VS08G1223/03 SIEMENS dynapower XXL parquet specialist compresso
VS08G1223/09 SIEMENS dynapower XXL parquet specialist compresso
VS08G1223/14 SIEMENS dynapower XXL parquet specialist compresso
VS08G1223/15 SIEMENS dynapower XXL parquet specialist compresso
VS08G1266/03 SIEMENS dynapower XXL energy specialist compressor
VS08G1266/09 SIEMENS dynapower XXL energy specialist compressor
VS08G1266/14 SIEMENS dynapower XXL energy specialist compressor
VS08G1623/03 SIEMENS dynapower XXL parquet specialist compresso
VS08G1623/09 SIEMENS dynapower XXL parquet specialist compresso
VS08G1623/14 SIEMENS dynapower XXL parquet specialist compresso
VS08G1666/03 Siemens dynapower XXL compressor technology hepa
VS08G1666/09 Siemens dynapower XXL compressor technology hepa
VS08G1666/14 Siemens dynapower XXL compressor technology hepa
VS08G1668/09 SIEMENS Campus compressor technology hepa
VS08G1668/14 SIEMENS Campus compressor technology hepa
VS08G1668/15 SIEMENS Campus compressor technology hepa
VS08G1696/03 Siemens dynapower XXL energy specialist
VS08G1701/01 1700W dynapower
VS08G1800/01 1800W Dynapower
VS08G1800/03 1800W dynapower
VS08G180CH/03 dynapower 1800W
VS08G1810/01 1800W DYNAPOWER
VS08G1810/03 1800W dynapower
VS08G1830/01 1800W Dynapower
VS08G1830/03 1800W Dynapower
VS08G183CH/01 1800W Dynapower
VS08G183CH/03 1800W Dynapower
VS08G1850/01 1800W Dynapower
VS08G1850/03 1800W dynapower
VS08G1860/01 1800W Dynapower
VS08G1860/03 1800W Dynapower
VS08G186CH/01 1800W dynapower
VS08G186CH/03 1800W dynapower
VS08G1880/01 dynapower Dual filtration technology
VS08G1880/03 dynapower dual filtration technol.1800W
VS08G1885/03 dynapower dual filtration technol.1800W
VS08G2001/01 2000W dynapower
VS08G2001/03 2000W dynapower
VS08G2010/01 2000W dynapower
VS08G2010/03 2000W dynapower
VS08G201GB/03 dynapower 2000W
VS08G2020/04 Dynapower hepa 2000W
VS08G2020/09 Dynapower hepa 2000W
VS08G2025/01 dynapower Family&Pets 2000W
VS08G2025/03 dynapower Family&Pets 2000W
VS08G2026/03
VS08G2030/01 2000W dynapower
VS08G2030/03 2000W dynapower
VS08G2032/04 SIEMENS dynapower parquet specialist plus hepa 200
VS08G2032/05 SIEMENS dynapower parquet specialist plus hepa 200
VS08G203CH/03 dynapower 2000W
VS08G2040/01 dynapower hepa active 2000W
VS08G2040/03 dynapower hepa active 2000W
VS08G2050/01 2000W dynapower
VS08G2050/03 2000W dynapower
VS08G2050/04 2000W dynapower
VS08G2060/01 2000W dynapower
VS08G2060/03 2000W dynapower
VS08G2070/01 2000W Dynapower
VS08G2070/03 2000W dynapower
VS08G2075/03 dynapower car&home hepa 2000W
VS08G207GB/03 2000W dynapower
VS08G2090/01 2000W Dynapower
VS08G2090/03 2000W dynapower
VS08G2210/03 dynapower power edition 2200W
VS08G2212/03
VS08G2212/07 ergomaxx 2000W
VS08G2212/09 ergomaxx 2000W
VS08G2212/12 ergomaxx 2000W
VS08G2212/14 ergomaxx 2000W
VS08G2212/15 ergomaxx 2000W
VS08G2213/03 SIEMENS dynapower XXL red brilliant hepa 2200W
VS08G2213/07 SIEMENS dynapower XXL red brilliant hepa 2200W
VS08G2213/09 SIEMENS dynapower XXL red brilliant hepa 2200W
VS08G2213/12 SIEMENS dynapower XXL red brilliant hepa 2200W
VS08G2214/03 SIEMENS dynapower XXL blue brilliant hepa 2200W
VS08G2214/09 SIEMENS dynapower XXL blue brilliant hepa 2200W
VS08G2214/14 SIEMENS dynapower XXL blue brilliant hepa 2200W
VS08G2214/15 SIEMENS dynapower XXL blue brilliant hepa 2200W
VS08G2215/03 dynapower 2200W
VS08G2226/03 Siemens dynapower XXL hepa 2200 W
VS08G2226/09 Siemens dynapower XXL hepa 2200 W
VS08G222CH/03 Siemens dynapower XXL parquet specialist hepa 2200
VS08G222CH/09 Siemens dynapower XXL parquet specialist hepa 2200
VS08G2230/03 Siemens dynapower XXL hepa 2200W
VS08G2275/03 Siemens dynapower XXL car&home hepa 2200W
VS08G2330/03 SIEMENS dynapower XXL hepa 2300W
VS08G2330/12 SIEMENS dynapower XXL hepa 2300W
VS08G2330/14 SIEMENS dynapower XXL hepa 2300W
VS08G2330/15 SIEMENS dynapower XXL hepa 2300W
VS08G2410/03 dynapower power edition 2400W
VS08G2422/03 Siemens dynapower XL parquet specialist hepa 2400W
VS08G2422/14 Siemens dynapower XL parquet specialist hepa 2400W
VS08G2422/15 Siemens dynapower XL parquet specialist hepa 2400W
VS08G2469/03 Siemens dynapower XXl hepa 2400 W
VS08G2469/14 Siemens dynapower XXl hepa 2400 W
VS08G2469/15 Siemens dynapower XXl hepa 2400 W
VS08G2469/17 Siemens dynapower XXl hepa 2400 W
VS08G2485/03 SIEMENS dynapower XL bag and bagless hepa 2400W
VS08G2485/08 SIEMENS dynapower XL bag and bagless hepa 2400W
VS08G2490/03 Siemens dynapower XXL hepa active 2400W
VS08G2499/03 Siemens dynapower XXL hepa 2400W
VS08G2510/03 SIEMENS dynapower XXL 100 years of power 2500W
VS08G2511/03
VS08G2511/12 SIEMENS dynapower XXL 100 years of power 2500W
VS08G2511/14 SIEMENS dynapower XXL 100 years of power 2500W
VS08G2511/15 SIEMENS dynapower XXL 100 years of power 2500W
VS08G2511/17 SIEMENS dynapower XXL 100 years of power 2500W
VS08G2511/23 SIEMENS dynapower XXL 100 years of power 2500W
VS08G2610/03 dynapower XXL 2600W power edition
VS08G2610/14 dynapower XXL 2600W power edition
VS08G2610/15 dynapower XXL 2600W power edition
VS08G2610/17 dynapower XXL 2600W power edition
VS08G2610/23 dynapower XXL 2600W power edition
VS08G2611/16 dynapower XXL More than 100 years of power 2600W
VS08G750/14 Siemens compressor technology
VS08GP1266/03 SIEMENS compressor technology green power edition
VS08GP1266/11 SIEMENS compressor technology green power edition
VS08GP1266/13 SIEMENS compressor technology green power edition
VS08GP1266/14 SIEMENS compressor technology green power edition
VS08GP1266/15 SIEMENS compressor technology green power edition
VS08GP1269/14 SIEMENS compressor technology green power plus
VS08GP1269/15 SIEMENS compressor technology green power plus

99.08.04- Ανταλακτικο σκουπας bosch dynapower

  • Κωδικός Προϊόντος: 99.08.04
  • Διαθεσιμότητα: παρ.σε 7 ημερες αν υπαρχει στοκ